PRAC afd. van VRA.

PRAC en ON7XM

Pajottenlandse Radio Amateurs, PRA, werd opgericht in juli 1983 door ON7GY, ON7CI, ON7XM, ON8RG en ONVL Hans.

Op 23 oktober 1983 ging de inhuldigingsvergadering door in het Oud Gemeentehuis te Mazenzele alwaar de club 2 lokalen ter beschikking kreeg.

Op 25 oktober 1983 werd er de uitzending van ON4AVV verzorgd onder leiding van ON7YB. Sindsdien werden de uitzendingen steeds verzorgd door OM's en YL's van de club.

In mei 1993 werd een repeater in de lucht gebracht middels de doorzetting en financiering van wijlen ON5WZ. De repeater bevond zich te Mollem. Na het heengaan van ON5WZ werd de repeater aan de club geschonken en verhuisde hij naar Asse en Zellik.

Bij de fusie van VVRA en VRB in 1998 werd de naam verandert in PRAC, Pajottenlandse Radio Amateur Club.

Door omstandigheden diende de locatie te Mazenzele verlaten te worden eind de jaren 90 en werd een nieuw clublokaal gevonden te Londerzeel.

In 2003 werd het 20-jarig bestaan van de club gevierd en werden de stichters met een aandenken bedacht.

In 2008 werd het 25-jarig bestaan gevierd met een grootse barbecue en werden de stichters gehuldigd.

Regelmatige activiteiten zijn: Driekoningenfeest, velddag, ladies night, barbecue, maandelijkse thema avond (1ste vrijdag van de maand)

De clubshack is in principe elke vrijdag open vanaf 20 uur.

In 2013 werd het 30-jarig bestaan gevierd en werden de stichters nogmaals in de bloemen gezet.

Hetzelfde gebeurde in 2018 bij het 35-jarig bestaan.

In 2023 bestaat PRAC 40 jaar. Ook nu werden de stichters met een geschenk bedacht.

 

Webontwerp: ON7XM © Copyright